Hvem er Kiropraktor Hempel?

Kiropraktor Hempel er drevet som selvstendig virksomhet under Helse og Idrettsklinikken. Innehaver er kiropraktor Joakim Hempel som hadde sin oppstart i Sande februar 2019 hvor han i februar 2021 ble en del av Helse og Idrettsklinikken. Ved siden av sin Kiropraktor virksomhet er han daglig leder ved Spenst Sande.

Mer om kiropraktor Hempel

Joakim er utdannet ved AECC University College, Bournemouth, England. Han fullførte sin mastergrad sommeren 2018 etter 5 år med universitetsutdanning og klinisk praksis. Kiropraktorer er autorisert norsk helsepersonell med svært høy kompetanse innenfor muskel og skjelett. Kiropraktorer operer som primærkontakt med rett til å henvise til spesialist, bildediagnostikk og sykemelde inntil 12 uker.

Joakim har i tillegg til vanlig kiropraktorutdanning tatt videreutdanning innenfor blant annet:

  • FIFA Diplom innen fotball medisin

  • Tør-nål terapi

  • Sport- og kinesiotape

  • Instrument assistert bløtvevs behandling (IASTM)

  • Svimmelhet og hodepine 

  • Pediatri

Han har også erfaring med spedbarn etter å ha jobbet i en tverrfaglig ammeklinikk. I tillegg har han jobbet som rehabiliterings veileder og med triagering (diagnose og tiltak rundt muskel og skjelett plager) ved et sykehus i England, alt i regi av sitt tidligere utdanningssted. 

Per nå er han under videreutdanning med Master innenfor ultralyd diagnostikk på bevegelsesapparatet.