PRISLISTE:

Ny pasient

Kr. 680,-
Oppfølgende konsultasjon (behandling)

Kr. 480,-

Nytt problem/12mndr. siden sist

Kr. 600,-

Opptrening/rehabilitering 30 min

Kr. 650,-

Opptrening /rehabilitering 60 min

Kr. 850,-

Trykkbølgebehandling

Kr. 650,-

Diagnostisk ultralyd

Kr. 680,-

HELGEVAKT:

Ny pasient

Kr. 950,-
Oppfølgende konsultasjon (behandling)

Kr. 650,-

TILLEGG TIL KONSULTASJONSPRIS:

Akkupunktur/tørr nåler

Kr. 50,-

Kinesiotape

Kr. 50,-

Sykemelding

Kr. 100,-

Hevisning

Kr. 100,-

Journalutskrift

Kr. 100,-

Spesialisterklæring pr A4 side

Kr. 1500,-

Tillegg for rapportskriving/
redigert journal

Kr. 850,-