top of page

PRISLISTE:

Ny pasient

Kr. 720,-
Oppfølgende konsultasjon (behandling)

Kr. 520,-

Nytt problem/12mndr. siden sist

Kr. 640,-

Opptrening/rehabilitering 30 min

Kr. 690,-

Opptrening /rehabilitering 60 min

Kr. 890,-

Trykkbølgebehandling

Kr. 690,-

Diagnostisk ultralyd

Kr. 890,-

Svimmelhets utredning med Video Frenzel Briller

Kr. 890,-

HELGEVAKT:

Ny pasient

Kr. 1100,-
Oppfølgende konsultasjon (behandling)

Kr. 800,-

TILLEGG TIL KONSULTASJONSPRIS:

Spesialisterklæring pr A4 side

Kr. 1500,-

Tillegg for rapportskriving/
redigert journal

Kr. 850,-

bottom of page