top of page

PRISLISTE:

Ny pasient

Kr. 800,-
Oppfølgende konsultasjon (behandling)

Kr. 570,-

Nytt problem/12mndr. siden sist

Kr. 720,-

Opptrening/rehabilitering 30 min

Kr. 740,-

Opptrening /rehabilitering 60 min

Kr. 990,-

Trykkbølgebehandling

Kr. 740,-

Diagnostisk ultralyd

Kr. 990,-

Svimmelhets utredning med Video Frenzel Briller

Kr. 990,-

HELGEVAKT:

Ny pasient

Kr. 1800,-
Oppfølgende konsultasjon (behandling)

Kr. 1200,-

TILLEGG TIL KONSULTASJONSPRIS:

Spesialisterklæring pr A4 side

Kr. 1500,-

Tillegg for rapportskriving/
redigert journal

Kr. 850,-

bottom of page